Monthly Archives: July 2007

Allmänt

Vi öppnar registrering

Pga hög efterfrågan öppnar vi upp registreringen så att alla kan mäta sin sajts trafik. Man blir sk statistikpartner med oss och om alla parametrar med tiden är rätt kan man senare bli annonspartner.

Kolla här: http://www.tailsweep.com/registerUser.do