Monthly Archives: November 2008

Announcement

Tailsweep site- och bloggindex för UK.

Nu finns TSI och TBI i en engelsk version som listar partners i UK.

http://www.tailsweep.co.uk/tsi

http://www.tailsweep.co.uk/tbi

Allmänt

Firefox byter plats på annonser

Allt fler använder Firefox och det tycker vi är bra eftersom vi gillar browsern. Men den har en bugg när det gäller hanteringen av s.k. iframes. Kort sagt så händer det ibland att innehåll i iframes under vissa omständigheter byter plats med varandra. Eftersom vi och många andra annonsnätverk visar annonser i iframes så får det till följd att en annons från ett nätverk kan lägga sig på en plats tillhörande ett annat nätverk. Detta är ju inte positivt för vare sig siteägare,bloggare eller annonsörer.

I dagsläget finns det ingen bra lösning som vi kan implementera utan vi skulle vilja uppmana alla att uppmärksamma utvecklarna av Firefox på detta genom att gå in och rösta på den buggrapport som finns här -> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=388714