Monthly Archives: September 2009

Allmänt

Angånde problem med SIS-index

Under perioden 16 – 24 september genomförde vi ett test för att jämföra det trafikdata som genereras av Tailsweep Analytics mot Google Analytics. Vi gjorde detta för att säkerställa hög kvalitet på vårt trafikdata.

Tydligen har detta test inneburit vissa problem för de sajter som har ett eget konto hos Google Analytics, något som idag uppmärksammades av Dagens Media. Vi vill förtydliga att vi inte på något sätt haft för avsikt att manipulera något data, och att vi är förvånade över att vårt test påverkade andra Google Analytics-konton än det vi använde för testet.

Om du är listad på SIS-index och använder dig av Tailsweep Analytics, innebär detta alltså att du eventuellt har fått felaktiga trafiksiffror på SIS-index under perioden 16 – 24 september. Vi beklagar självklart detta. De trafiksiffror du ser i dashboarden hos oss är ej påverkade av detta och visar korrekt trafikinformation.

Allmänt

Tailsweep ökar med 700% i omsättning

“Tailsweep är ett annonsnätverk för bloggar och social media. Förra året omsatte man drygt en miljon kronor. I år har man fått rejäl skjuts i affärerna och ökar sin omsättning med 700% och landar på dr…”

Hel artikel